Program rada - napredni kurs

 

Predavanje

Tema

1.

Nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i dugoročni finansijski plasmani:

 • knjiženje goodwilla, nematerijalnih i dodatnih ulaganja
 • kontiranje prodaje građevinskog objekata pre isteka roka od 10 godina i obračun i knjiženje ispravke prethodnog PDV
 • ulaganja u tuđa osnovna sredstva
 • korišćenje prava na srazmerni odbitak
 • nabavka opreme uz državne donacije
 • ispravka materijalno značajnih grešaka
 • lizing
 • učešće u kapitalu ostalih pravnih lica
 • revalorizacija osnovnih sredstava 
2.

Spoljna trgovina, komision i konsignacija:

 • izvoz proizvodnog preduzeća preko spoljnotrgovinskog preduzeća: knjiženje kod proizvodnog preduzeća, knjiženje kod spoljnotrgovinskog preduzeća
 • uvoz proizvodnog preduzeća preko spoljnotrgovinskog preduzeća: knjiženje kod spoljnotrgovinskog preduzeća, knjiženje kod proizvodnog preduzeća
 • komisiona prodaja: knjiženje kod komisionara, knjiženje kod komitenta
 • konsignaciona prodaja
3. Klasa 9
 • obračun troškova i učinaka kog proizvodnog preduzeća koje proizvode prodaje u svojoj prodavnici, utvrđivanje proizvodne i prodajne cene koštanja

Konsolidovani bilans - postupak kosolidovanja:

 • konsolidovanje učešća u kapitalu i kapitala
 • konsolidovanje datih i primljenih avansa
 • konsolidovanje plaćanja po osnovu potraživanja i obaveza iz poslovanja
 • konsolidovanje kratkoročnih finansijskih plasmana i kratkoročnih finansijskih obaveza
 • konsolidovanje potraživanja po osnovu kamata i obaveza po osnovu kamata
 • konsolidovanje prihoda i rashoda po osnovu internog prometa robe

4.

Biznis plan

 • podaci o investitoru, programu, firmi i projektu
 • finansijska analiza
 • statička ocena biznis plana
 • dinamička ocena biznis plana
 • analiza osetljivosti biznis plana
 • primeri zahteva za kredit kod poslovne banke

Predavanja se održavaju jednom nedeljno po 6 školskih časova.
                                                                                               
Predavači na kursu su:

 • Nikola Rašić dipl. ekon. radi  na radnom mestu interni revizor u javnom preduzeću
 • Dušan Garapić dipl. ekon. radi na radnom mestu šef računovodstva u privatnom preduzeću


Polaznici kursa dobijaju:

 • dve skripte koje su usklađene s važećim propisima iz oblasti računovodstva. Skripte su napisali predavači na kursu

Rukovodilac kursa:
Nikola Rašić dipl.ekon.
Tel: 064/61-231-77