Računovodstvo za pravna lica i preduzetnike

 

Naslov:

Računovodstvo za pravna lica i preduzetnike

Autori:

Nikola Rašić
Dušan Garapić

Sadržaj skripte:

Naziv poglavlja
Broj strana
Osnovni pojmovi u računovodstvu (pogledajte poglavlje)
14
Klasa 0
6
Klasa 1 6
Klasa 2
11
Klasa 3
4
Klasa 4
13
Klasa 5
9
Klasa 6
6
Klasa 7
4
Klasa 8
1
Trgovina
9
Zarade
3
PDV
8
Ostali porezi
5
Klasa 9
13
Poslovanje preduzetnika
25
Međunarodni računovodstveni standardi
18
Ukupno strana
155