Literatura za osnovni kurs

Pogledajte sadržaj

Pogledajte sadržaj

skripta Računovodstvo za pravna lica i preduzetnike  skripta Računovodstvo-zbirka zadataka I