Predavači - osnovni kurs

Predavači na kursu su:

Nikola Rašić

Osnivač i vlasnik Agencije Revizor. Rođen je 1955. u Petrinji. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Ima zvanje „Ovlašćeni računovođa“. Ko-autor literature za osnovni i napredni kurs. Radio kao rukovodilac komercijale, špedicije, računovodstva, finansija i kao generalni direktor. Živi i radi u Novom Sadu u javnom preduzeću na mestu internog revizora.


Dušan Garapić

Spoljni saradnik Agencije Revizor. Rođen je 1968. u Sremskoj Mitrovici. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Ima zvanje „Ovlašćeni računovođa“. Ko-autor literature za osnovni i napredni kurs. Radio kao rukovodilac računovodstva. Takođe obavljao poslove komercijale, špedicije i deviznog referenta. Živi i radi u Novom Sadu u privatnom preduzeću na mestu šefa računovodstva.